برترین سورس های ویژال بیسیک 6
آموزشی و همه چی
31 خرداد 1389برچسب:, :: 8:37 بعد از ظهر :: نويسنده : حسام بخشعلی زاده

نمایش درایو های موجود

به روش زیر عمل کنید....

Public Declare Function GetLogicalDriveStrings Lib "kernel32" Alias "GetLogicalDriveStringsA"
(ByVal nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Private Sub Form_Load()
     Dim StrBuffer As String
     Me.AutoRedraw = True
     StrBuffer = String(255, Chr$(0))
     ret& = GetLogicalDriveStrings(255, StrBuffer)
     For I = 1 To 100
            If  Left$(StrBuffer, InStr(1, StrBuffer, Chr$(0))) = Chr$(0) Then  Exit For
            Me.Print Left$(StrBuffer, InStr(1, StrBuffer, Chr$(0)) – 1)
            StrBuffer = Right$(StrBuffer, Len(StrBuffer) - InStr(1, StrBuffer, Chr$(0)))
     Next I
End Sub

موفق باشید...

صفحه قبل 1 صفحه بعد
موضوعات
پيوندها


ورود اعضا:

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 177
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 180
بازدید ماه : 260
بازدید کل : 224654
تعداد مطالب : 86
تعداد نظرات : 43
تعداد آنلاین : 1